Kim jesteśmy

Nasza strona internetowa: 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług związanych z zakupem opakowaia florystycznego.

w jaki sposób zbierane są dane od użytkowników

KOMENTARZE 

Serwis zbiera informacji dobrowolne podane przez użytkownika. Realizujemy funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w nastepujacy sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” . Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Po tym jak użytkownik zostawia komentarz na stronie internetowej, zostaną zbierane wysłane przez użytkownika dane, a także adres IP użytkownika.  

pliki multimedialne

Jeżeli jesteście autoryzowanym użytkownikiem i przesyłacie zdjęcia na stronu internetowu, prawdopodobnie lepiej unikać przesyłania zdjęć z metadanymi EXIF,  dlatego że one mogą zawierać lokalizacje przez GPS. Użytkowniki mogą pobrać tą informację  przy pobraniu jej ze strony internetowej. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis vista.pl.  Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

POLITYKA COOKIES

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Kiedy użytkownik zostawia komentarz na naszej stronie internetowej, jest możliwość zachowania danych oosbowych (imię, nazwisko, email). Robimy to dla waszej wygody, żeby co raz nie wpisywać dane osobowe przy nastepnym komentarze. Te dane zachowujemy w ciągu 1 roku.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

dane z innych stron internetowych

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego użytkownikom bezposrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowe umeszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególości od dostawów takich jak: Facebook, Instagram, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami.

Każda strona internetowa określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności. W zwiazku z czym nie mamy wpływu na wprowadzoną przez strony internetowe polityę prywatności oraz wykorzystania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub Serwisy, każdy użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczacym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostepnione, a w razie ich braku skontaktował sie z administratorem danej strony internetowej lub Serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

jak długo przechowujemy dane osobowe

Po zostawieniu komentarza i jego metadanych one zostaną zachowane na czas nieokreslony. Odbywa sie to w celu automatycznego wykrywania i zatwierdzenia nastepujacych komentarzy, zamiast umieszczania ich w kolejce do zatwierdzenia. W kazdej chwili istnieje możliwość wycofania zgod wyrazonych w Serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów wspólprcujacych z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie biedzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarznia, którego dokonano przed jej wycofanie.

W przypadku użytkowników, którzy rejestrują sią na naszej stronie internetowej, przechowujemy dane osobowe, które podają w swoim profilu. Wszyscy użytkownicy mogą wyswietlać, edytować lub usować swoje personalne dane o swoim profilu (za wyjątkiem personalnej nazwy użytkownika). Administratorzy strony internetowej również mają mozliwość wyswietać i edytować te informacje. 

przysługujące prawa

Prawo dostepu do danych: mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat,  w tym kopie tych danych.

Prawo do usunieńcia danych: mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujacych przypadkach: 

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– dane osobowe nie są już niezbedne do celów, w których zostały zebrane;

– cofnięcie Państwo zgodę, na której opiera sie przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Prawo do sprostowania danych: mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidlowe. Z uwzględnienie celów przetwarzania mają Państwo prawo żadania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstaienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do wycofania zgody: maja Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwil. Odwowanie zgody nie będzie mało wpływu na zgodność z praem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

dodatkowa informacja

Komentaży Państwa są automatycznie sprawdzane serwisem wykrywania spamu.

bezpieczeństwo

Staramy się wykorzystywać odpowiednie srodki organizacyjne, techniczne i administracyjne, mające na celu ochronękontrolowaych przez nas danych osobowych.Niestety, żaden system transmisji danych przez Internet ani system przechowywania danych nie jest w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa.